El clavicèmbal.

Aquí podeu escoltar el clavicèmbal (clave) en dues obres d’estils i èpoques molt diferents:

Scarlatti (Barroc)

Poulenc (segle XX)

Anuncis